لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات وزیر دفاع ایران با عبدالرحیم وردک


ملاقات وزیر دفاع ایران با عبدالرحیم وردک

عبدالرحیم "وردک" وزیر د فاع ملی به روز شنبه با سردار سرتیپ احمد "وحیدی "وزیردفاع ایران درمقروزارت دفاع ملی ملاقات کرد.

اطلاعیۀ وزارت دفاع افغانستان مشعر است که آقای وردک گفت، اردوی ملی مطابق برنامه ها برای انتقال مسئوولیت امنیتی به نیروهای افغان آمادگی میگیرد.

مبارزه مشترک علیه دهشت افگنی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، جنایات سازمان یافته ، شورش های سرحدی، تهدیدات خارجی، در محراق گفت و شنود هر دو رهبر قرار داشت.

وزیردفاع ایران گفت، کشورش آماده است تادرعرصه های خدمات تخنیکی مسایل طبی ، بورس های تحصیلی، فروشگاه تعاونی (کوپراتیف عسکری) ومشارکت درطرح های غیرنظامی با افغانستان کمک وهمکاری نماید.

XS
SM
MD
LG