لینک های دسترسی

رد گزارش اخراج مهاجرین افغان از ایران


اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین و پناهندگان

وزارت امور مهاجرین و پناهنده گان افغانستان، گزارش های را رد میکند که گویا ایران برای 900 هزار مهاجر افغان سه ماه مهلت داده است تا آن کشور را ترک کنند.

اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین به روز شنبه این گزارش ها را بی بنیاد خواند.

"یکی از رسانه ها که در داخل افغانستان هم فعالیت دارد، گزارشی را به نشر رسانده که گویا کشور ایران در یک تصمیم یک جانبه ، برای نهصد هزار مهاجر افغان سه ماه مهلت داده است تا آنکشور را ترک کنند، البته این گزارش بی بنیاد بوده که البته به نقل از محمد طهوری مدیر کل اتباع بیگانه در وزارت داخله ایران بود، ما این را بشدت رد میکنیم، مهاجرین میتوانند بدون کدام هراس در ایران زنده گی کنند"

در این اواخر گزارش های به نشر رسیده که میگوید ایران حدود 900 هزار مهاجر افغان را که در ایران بسر می برند و دارای اسناد قانونی نیز هستند از آن کشور اخراج میکند.

XS
SM
MD
LG