لینک های دسترسی

Breaking News

تائید ایران به پرداخت پول نقد به افغانستان


تائید ایران به پرداخت پول نقد به افغانستان

ایران تائید نموده است که برای حکومت افغانستان جهت اعمار مجدد کشور پول کمک می نماید.

رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز سه شنبه گفت که ایران در مورد صلح و ثبات در افغانستان نگران است و به کمک خود به آنکشور ادامه می دهد.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه گفت دفتر وی خریطه های پول را از ایران دریافت کرده که به گفته وی "طریقه شفاف" کمک است. آقای کرزی گفت پرداخت پول چیز مخفی و یا غیر عادی نمیباشد.

ایالات متحدۀ امریکا می گوید با در نظر داشت سابقه ایران که نقش بی ثبات سازی را در منطقه بازی نموده است، در مورد کمک پولی به افغانستان تردید دارد.

فلپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا به روز دوشنبه گفت که واشنگتن حق ایران را برای ارائه کمک به افغانستان، و حق افغانستان را برای قبولی کمک مورد سوال قرار نداده است.

کرولی گفت واشنگتن نیز پول نقد را برای مقامات افغانستان پرداخته است، ولی این کار در سالهای اخیر بصورت وسیع تقلیل یافته است.

XS
SM
MD
LG