لینک های دسترسی

احمدی نژاد: ایران کشور ذروی میباشد


احمدی نژاد: ایران کشور ذروی میباشد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، آنکشور را ذروی اعلام نمود.

آقای احمدی نژاد طی یک سخنرانی بروز سه شنبه در شهر کَرَج گفت ایران آمادۀ مذاکرات صادقانه با قدرت های جهان در جلسۀ آینده در ترکیه است، تا روی برنامۀ ذروی جنجال بر آنگیز آنکشور بحث صورت گیرد.

اوگفت فشار های سیاسی و اقتصادی غربی ناکام مانده و منجر به پدید آمدن ایران مستقل با نیروی ذروی گردید.اظهارات وی در حال صورت میگیرد که قرار است ایران، اعضای دایمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان برای یک دور دیگر مذاکرات در ماه جنوری ملاقات نمایند.

آقای احمدی نژاد در سخنرانی خویش تعزیرات بین المللی را تقبیح نموده، گفت وضع تعزیرات فقط باعث تقویت ایران شد.

شورای امنیت ملل متحد دور چهارم و شدیدترِ تعزیرات را در ماه جون بعد از آن بر ایران وضع نمود که تهران از توقف فعالیت های ذوری حساس سرباز زد.

XS
SM
MD
LG