لینک های دسترسی

ایران علیه شرکت های فراهم کننده مواد سوخت اقدام قانونی را به پیش میگیرد


ایران علیه شرکت های فراهم کننده مواد سوخت اقدام قانونی را به پیش میگیرد

یک تن از مقامات بلند رتبه شرکت هوایی دولتی ایران ایرلاینز میگوید، تهران علیه شرکت های فراهم کننده مواد سوخت اروپایی که بنابر وضع تعذیرات بر ایران نمی خواهند به طیارات ایرانی مواد سوخت فراهم سازند، اقدام قانونی را در پیش میگیرد.

فرهاد پرورش، رییس این شرکت میگوید، ایران در مورد به موسسات بین المللی امور هوایی شکایت نموده و مسله را به محکمه بین المللی عدلی در هاگ، پیشکش کرده است.

پرورش به خبرنگاران ایرانی گفت، شرکت های فراهم کننده مواد سوخت، طبق مقررات بین المللی موظف هستند که به مسافرین طیارات "امنیت، راحت و آسایش" فراهم نمایند.

رییس شرکت ایران ایر لاینز ادعا کرد که شرکت های فراهم کننده مواد سوخت از حکومات خود خواسته اند تا این مسله را حل سازند، زیرا تحریم طیارات ایرانی برای آنان هزینه گزافی را بر میدارد.

XS
SM
MD
LG