لینک های دسترسی

خروج شرکت نفتی دولت انگولا از ایران


خروج شرکت نفتی دولت انگولا از ایران

دولت انگولا شرکت نفتی خود موسوم به سونانگول را، به دلیل تعزیرات علیه ایران، از یک پروژۀ بزرگ گاز طبیعی آن کشور خارج ساخته است.

ماتیوس دی بریتو عضو بورد رهبری شرکت سونانگول روز جمعه به خبرنگاران گفت، آنها به خاطری ایران را ترک میگویند که تعزیرات وضع شده از سوی ملل متحد بر آن کشور، فعالیت شان را به گفتۀ او، "غیرقابل تحمل" ساخته است.

بریتو که در پایتخت انگولا به خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که خروج عملۀ شان از ایران، قبلاً آغاز یافته و در جریان می باشد.

ملل متحد، ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا تعزیرات فزایندۀ شدیدی را علیه ایران وضع کرده زیرا تهران درخواست شان مبنی بر توقف غنی سازی یورانیم را رد کرده است.

ایالات متحدۀ امریکا از طریق اصرار کردن بر ممالک دیگر جهت قطع روابط اقتصادی با ایران، فشارش را بر آنکشور تشدید بخشیده است. مقامات تهران اتهامات امریکا را که گویا ایران در پی ساخت سلاح اتمی است، رد میکند.

XS
SM
MD
LG