لینک های دسترسی

دستگیری پسر رهبر مخالفین توسط حکومت ایران


دستگیری پسر رهبر مخالفین توسط حکومت ایران

ویب سایت مهدی کروبی، رهبر مخالف حکومت ایران میگوید قوای امنیتی آنکشور یک تن از پسران وی را دستگیر کرده اند وتلاش به دستگیری پسر دوم او دارند.

بر طبق گزارش روز سه شنبه منتشره در ویب سایت «سهام نیوز» قوای امنیتی نا وقت شب دو شنبه به خانه علی کروبی داخل شدند واو را به همراه همسرش دستگیر کردند. همسر وی بعداً آزاد شد.

ویب سایت همچنین گزارش میدهد که قوای امنیتی به خانه حسین کروبی نیز داخل شدند اما نتوانستند او دستگیر نمایند زیرا وی در خانه نبود.

XS
SM
MD
LG