لینک های دسترسی

بزرگترین قضیۀ افتضاح در ایران


بزرگترین قضیۀ افتضاح در ایران

مقامات ایرانی دامنۀ تحقیقات افتضاح در یک بانک را گسترش داده اند که گمان برده می شود در تأریخ آن کشور سابقه ندارد.

غلام حسین محسنی مدعی العموم ارشد ایران به تلویزیون حکومتی گفت که در این قضیۀ اختلاس دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر، تا اکنون ۶۷ نفر فرا خوانده شده، و از ۳۱ نفر تحقیقات صورت گرفته است.

امیر منصور خسروی، تجار ایرانی و مظنون عمدۀ این قضیه به جعل کاری اعتراف کرده است و جزئیات آن را به تحقیق کنندگان فراهم می کند.

اتهامات بر استفاده از اسناد جعلی متمرکز می باشد که به خاطر برداشت قرضه توسط بزرگترین ادارۀ مالی ایران ساخته شده بود.

XS
SM
MD
LG