لینک های دسترسی

Breaking News

بزرگترین قضیۀ افتضاح در ایران


بزرگترین قضیۀ افتضاح در ایران

مقامات ایرانی دامنۀ تحقیقات افتضاح در یک بانک را گسترش داده اند که گمان برده می شود در تأریخ آن کشور سابقه ندارد.

غلام حسین محسنی مدعی العموم ارشد ایران به تلویزیون حکومتی گفت که در این قضیۀ اختلاس دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر، تا اکنون ۶۷ نفر فرا خوانده شده، و از ۳۱ نفر تحقیقات صورت گرفته است.

امیر منصور خسروی، تجار ایرانی و مظنون عمدۀ این قضیه به جعل کاری اعتراف کرده است و جزئیات آن را به تحقیق کنندگان فراهم می کند.

اتهامات بر استفاده از اسناد جعلی متمرکز می باشد که به خاطر برداشت قرضه توسط بزرگترین ادارۀ مالی ایران ساخته شده بود.

XS
SM
MD
LG