لینک های دسترسی

پرواز های خارجی در حریم هوایی ایران


پرواز های خارجی در حریم هوایی ایران

گزارش های خبری از رسانه های ایرانی نقل میکند که قوای نظامی آن کشور شش طیارۀ خارجی را ردیابی نموده که روز سه شنبه سلسله مانور های نظامی را آغاز نموده اند.

گزارشات از جنرال حمید ارجنگی، نطاق قوای نظامی نقل قول نموده که طیاره های ناشناس از حریم فضایی ایران عبور مینمودند، ولی طیاره های جنگی ایران مانع آنها گردیده است.

او این بیانات را روز چهارشنبه در روز دوم مانور پنج روزۀ قوای هوایی ایران ابراز داشت. هدف مانور نشان دادن توانایی ایران از بازداشتن حملات هوایی خوانده شده.

مانور های نظامی در نزدیکی تسهیلات ذروی اجرأ میشوند. ایران ادعا میکند که تمرینات دربرگیرندۀ آزمایشات راکت های دور بُرد نیز میباشد. تهران میگوید این بزرگترین مانور نظامی در آن کشور میباشد.

تهران سالانه چندین بار مانور های نظامی را اجرا میکند، که بکرات به نمایش گذاشتن سیستم های جدید نظامی آن کشور میباشد.

XS
SM
MD
LG