لینک های دسترسی

Breaking News

دختران و زنان در ایران اجازۀ موترسایکل رانی را ندارند


نورا موترسایکل ران که در اولین مسابقۀ موترسایکل رانی روی تپه های ریگی در ایران اشتراک نموده است.

دختران و زنان اجازه ندارند تا در سرک های تهران سوار بر موترسایکل گشت و گذار نمایند. شهرزاد و نورا نراقی، مادر و دختر ایرانی اند که یک لاری را کرایه گرفته و موترسایکل های خود را به خارج از تهران، جایی که میتوان تپه های ریگی را دید میبرند.

آنها خواسته اند روی تپه های پر خم و پیچ و نشیب و فراز ریگی، مشرف بر شهر تهران مسابقۀ موترسایکل رانی را انجام داده و با این کار اشتیاق و علاقۀ خود را نشان دهند.

شهرزاد و نورا هردو کسانی اند که سواری بر موترسایکل را در خارج از جاده ها خوش دارند و در ضمن آنها نمیتوانند این کار در داخل شهر انجام دهند.

" خوب درست است که اگر زن ها اجازه میداشتند تا در داخل شهر موترسایکل رانی نمایند، از جریان ترافیک کاسته میشد. البته کثافت و آلودگی هوا را نیز کاهش میداد. برعلاوه از همان روز های اول من در ساحۀ مسابقۀ موترسایکل رانی روی تپه های ریگی علاقمند بودم. من حتی نمیخواستم که موتر سایکل را در سرک را برانم. لذا اینکار را اکنون در این ساحۀ دور افتاده انجام میدهیم نه به خاطر اینست که ما زن ها اجازۀ موترسایکل رانی را نداریم، بلکه علاقۀ خودم است."

این دو مادر و دختر روی تپه های ریگی در خارج تهران میروند به خاطریکه برای ایشان در مرکز ورزشی شهر تهران اجازۀ دخول داده نمیشود.

دختران و زنان در ایران اجازۀ موترسایکل رانی را ندارند
دختران و زنان در ایران اجازۀ موترسایکل رانی را ندارند

نورا که تقریباً از سن چهار سالگی به اینسو موترسایکل سواری مینماید، میگوید، او تقریباً این ورزش را ترک گفته بود، به خاطریکه هیچ جایی برای انجام رقابت و مسابقه وجود نداشت.

اما یکجا با حمایت خانواده اش، وی محلی را در خارج تهران که حاوی تپه های ریگی بود ترتیب و آمادۀ موترسایکل رانی نمود، جاییکه اکنون نورا و مادرش شهرزاد میتوانند در آنجا تمرین نمایند.

نکتۀ جالب و شنیدنی اینجاست که آنها درست دوسال قبل توانستند در اولین دور مسابقات موترسایکل رانی روی تپه ها که برای زن ها راه اندازی شده بود، حصه بگیرند.

" مسابقات سال ۲۰۰۹ اولین بازی های رقابتی موترسایکل رانی روی تپه در تاریخ ایران بود که برای زن ها راه اندازی شده بود. فکر میکنم با وجودیکه تعداد کمی از زن ها در آن مسابقه اشتراک نموده بودند اما یک تحول گزاف و عمیقی در تاریخ موترسایکل رانی روی تپه های ریگی بود."

وی میافزاید، واقعاً بسیار جالب بود که همچو مسابقاتی در کشوری مانند ایران راه اندازی میگردد.

با چنین سطح از خود گذری که خانوادۀ نراقی از خود نشان داده اند، مطمئناً آنها در هرگونه مسابقۀ که در روی ریگ و خاک راه اندازی شده باشد اشتراک خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG