لینک های دسترسی

Breaking News

هلاکت بیست تن در نتیجۀ دو حملۀ انتحاری در ایران


رسانه های ایرانی گزارش میدهند که دو بمگذاری انتحاری بیش از 20 تن را در خارج یک مسجد شعیه ها در جنوب شرق آن کشور هلاک ساخته است. در بین قربانیان، اعضا و زائرین مربوط به سپاه پاسداران نیز شامل بود.

حملات شام پنجشنبه بیش از 100 تن را در مسجد جامع زاهدان هلاک ساخت. تعداد زیاد شعیه ها ولادت امام حسین را تجلیل مینمودند. درین روز از خدمات سپاه پاسداران نیز تقدیر به عمل میآید.

هیچ گروهی مسئولیت حمله را به عمده نگرفته، ولی ولایت سیستان بلوچستان، که با پاکستان همسرحد میباشد، مرکز شورش گرایی گروه تندرو سنی جندالله است. در گذشته شعیه ها چندین بار درین ولایت که اکثریت نفوس آن سنی است، مورد حمله قرار گرفته اند.

جندالله گفت دو ماه قبل حملۀ مشابه را در یک مسجد انجام داده 25 تن را هلاک ساخت. ماه گذشته، ایران عبدالمالک ریگی، رهبر آن گروه را بعد از محکوم نمودن به دهشت افگنی، اعدام نمود.

XS
SM
MD
LG