لینک های دسترسی

خروج یک عده از دیپلومات های برتانوی از ایران


خروج یک عده از دیپلومات های برتانوی از ایران

برتانیه می گوید دیپلومات های ایرانی را از آن کشور خارج می نماید و هدایت داده است که سفارت ایران به صورت فوری در لندن مسدود گردد.

ویلیم هیگ وزیر خارجه برتانیه این تصمیم حکومت را به روزچهار شنبه ، یک روز بعد از حمله بر سفارت آنکشور در تهران، اعلان نمود.

در عین حال برتانیه یک عده از دیپلومات های خود را از ایران خارج می نماید. این در حالیست که ناروی سفارت خود را به روز سه شنبه ، به تعقیب حمله بر سفارت برتانیه در تهران، مسدود نمود.

وزارت خارجه برتانیه به روز چهارشنبه گفت مصئونیت دیپلومات ها و فامیل های شان در اولویت قرار دارد.

در عین حال علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران به چندین دهه بهره برداری انگلستان در تهران اشاره نمود.

دیوید کامیرون صدراعظم برتانیه به روز سه شنبه گفت ایران بخاطر ناکامی در حفاظت از سفارت آنکشور در تهران به عکس العمل های جدی مواجه خواهد گردید.

XS
SM
MD
LG