لینک های دسترسی

نمایش طیارۀ جدید بدون پیلوت در ایران


قوای نظامی ایران، یک طیارۀ جدید بدون پیلوت را به نمایش گذاشته و گفته است که این طیاره قادر به حمل راکت های دارای برد ِ طویل میباشد.

قوای نظامی ایران بروز یکشنبه، این طیاره را در مراسمی که در آن محمود احمدی نژاد، رییس جمهور نیز شرکت کرده بود، به شکل مستقیم از طریق تلویزیون نمایش داد.

مقامات به پرس تی وی، تلویزیون رسمی ایران گفتند، این طیاره که کرار یا مهاجم مسمی شده است، میتواند دو بم صد کیلو گرامه و یا یک بم ۲۰۰ کیلو گرامه را حمل کند.

طیاره بدون پیلوت همچنان میتواند اهداف زمینی به سرعت زیادی را هدف قرار دهد.

اسوشیتد پرس از احمدی نژاد نقل کرده که طیاره جدید "سفیر مرگ" برای دشمنان ایران است.

آژانس خبر گزاری محصلین ایران طیاره بدون پیلوت را "بمباردر خفیه" خوانده است.

رییس جمهور احمدی نژاد شام شنبه به گروهی از دانشمندان گفت، ایران قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ فضانوردان خود را به فضا بفرستد.

او گفت گام بعدی، پرتاب ماهواره ها به ارتفاع ۷۰۰ کیلو متر و بعد به ارتفاع ۱۰۰۰ کیلو متر به فضا طی سه سال آینده است.

روز جمعه ایران یک راکت جدید زمین بزمین بنام «قیام یک» را شلیک کرد.

در اوایل این ماه قوای بحری ایران چهار تحت البحری جدید ساخت آنکشور را در بخشی از مساعی ایران جهت تقویت توانایی های دفاعی آنکشور بنمایش گذاشت.

XS
SM
MD
LG