لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش زنان جوان معتاد، زنگ خطری برای ایران


بیشترین تریاک ایران از افغانستان وارد می شود

ازدیاد زنان جوان ایرانی با تحصیلات عالی و رفاه نسبی اجتماعی به مواد مخدر مانند شیشه، متادون و هرویین زنگ خطری را برای مقامات ایرانی به صدا در آورده است.

روزنامه فایننشال تایمز در مقاله ای به قلم مُنّور خلج نوشته است که اعتیاد به مواد مخدر در ایران معضل جدیدی نیست، زیرا به استناد این نوشته دود کردن تریاک در ایران به قرن هفدهم برمی‌گردد.

از آنجاییکه ایران در مسیر ترانزیت تریاک افغانستان به کشور های اروپایی قرار گرفته است، بیشترین شمار افراد معتاد به تریاک را در سطح جهان دارد. بر پایۀ آمار رسمی، کم از کم شش میلیون نفر از جمعیت ۷۸ میلیونی ایران به نوعی با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کند.

شیشه یا متامفتامین مادۀ است که در میان جوانانی که به دنبال فرار از سختیهای اجتماعی و اقتصادی استند، مصرف زیاد دارد.

این نوع اعتیاد در همه لایه های اجتماعی ایران به سرعت در حال گسترش است و با افزایش مصرف آن در بین زنان ایرانی، زنگ خطری برای مسوولین به صدا در آمده است.

در سال ۲۰۱۱ میلادی، در پژوهشی که ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ایران انجام داده بود، مشخص شد که تعداد زنان متاهل معتاد رو به افزایش است. بر اساس یافته های این پژوهش، در حالی که سن معتادین زن کاهش می‌یابد، شمار معتادین تحصیل کرده رو به افزایش است.

توسل به مواد مخدر در بین زنان جوان ناشی از ورود انترنت و شبکه های اجتماعی است که موجب شده هنجارهای اجتماعی سنتی و محدودیت های دینی کنار گذاشته شود و جوانان به جای تقلید از نحوه زندگی والدینشان بیشتر به هنجارهای مدرن متمایل شوند.

از طرفی اگر چه تعداد دانش آموختگان زن در ایران به شدت افزایش یافته است اما در نهایت بازار کار برای آنها نسبت به مردان بسیار کمتر است.

بر پایه آمار مقامات ایران، تعداد زنان معتاد به مواد مخدر از سال ۲۰۰۷تا کنون دوبرابر شده است وحدود ۱۰% از جمیعت معتاد ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این زنان اولین بار بین ۱۵ تا ۱۹ سالگی به مواد مخدر روی آورده‌اند.

با این حال، برخی از کارشناسان می‌گویند که با توجه به اینکه تعداد زنان معتاد در مقایسه با مردان بسیار کم است، بنابراین اولویت بازپروری به مردان داده می‌ شود.

اما منتقدین این گونه پرداخت حکومت ایران را برای حل مشکل اعتیاد کوته بینانه خوانده می گویند که باید به زنان – به عنوان ستون اساسی خانواده – در بازپروری و کمک به ترک اعتیاد تقدم داده شود.

XS
SM
MD
LG