لینک های دسترسی

اعدام هفت تن در ایران


اعدام هفت تن در ایران

رسانۀ دولتی ایران مشعر است، مقامات در آنکشور هفت تن را بجرم قاچاق مواد مخدرحلقه اویز نمود.

این اعدام ها بروز دوشنبه در شهر غربی کرمانشاه صورت گرفت.

مدالعمومان گفتند، افراد مذکور ، قاچاقبران هیروئین بودند.

این اعدام ها به تعقیب اعدام هشت قاچاقبر در شهر جنوبی قم و چهار اختطافچی در شهر زاهدان صورت میگیرد.

گروه های دفاع از حقوق بشر بر ایران برای داشتن درجۀ بلند اعدام ها در جهان، انتقاد نموده اند.

XS
SM
MD
LG