لینک های دسترسی

بحث روی جانشین منوچهر متکی


بحث روی جانشین منوچهر متکی

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارج ایران به روز سه شنبه گفت برکناری وزیر خارجه ایران بر سیاست های کشور بشمول مذاکرات ذروی تاثیری وارد نمی نماید.

مهمانپرست گفت وزارت خارجه پالیسی های را که از طرف مقامات در سطح رهبری تصمیم گرفته می شد، مورد اجرا قرار می داد.

این اظهارات یک روز بعد از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران بصورت ناگهانی منوچهر متکی را برکنار نمود و در عوض علی اکبر صالحی نماینده ارشد ذروی را منحیث سرپرست آن وزارت اعلان نمود.

متکی در مورد برکناری اش تا کنون چیزی نگفته است.

XS
SM
MD
LG