لینک های دسترسی

وزیر خارجه فرانسه: باید از حمله به ایران جهت جلوگیری از برنامه های ذروی آن اجتناب شود.


احمدی نژاد رئیس جمهور ابران (راست)، آلن ژوپه وزیر خارجۀ فرانسه (چپ)

آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه به روز سه شنبه گفت که باید کار لازم صورت گیرد تا از حمله به ایران جهت متوقف ساختن برنامۀ نو پای اتمی آن ، اجتناب شود.

وی این اظهارات را درحالی ابراز کرده است که قرار است اداره بین المللی انرژی ذروی درمورد برنامه های ذروی ایران گزارشی را منتشر کند.

" ما درمورد مقصد ایران نگران هستیم، دلایل زیادی در مورد اندیشه کردن به آن وجود دارد، ما می بینیم درصورتی که گزارش اداره بین المللی انرژی ذروی اهداف نظامی برنامه ذروی ایران را تایید کند این مسئله برای ثبات منطقه خطرناک است. در این صورت فرانسه موقف قوی دارد ، ما آماده عمل هستیم. "

اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گزارش اداره بین المللی انرژی ذروی را رد کرده است.

رئیس جمهور ایران در اظهارات خود، بر مستقل بودن رئیس اداره بین المللی انرژی ذروی نیز ایراد گرفته و این گزارش را هم ناشی از اندیشه های امریکا خوانده است.

"من متاسفم که یک آدمی را بالای این آژانس گذاشته اند که هیچ اختیاری از خودش ندارد. حتی قوانین اداره را زیر پا می گذارد. چهار تا کاغذ را درست کرده اند امریکایی ها به دستش داده اند و او هم حرف می زند. خوب یک گزارش هم از امریکا منتشر کن یکی هم از دوستان امریکا منتشر کن."

قرار است اداره بین المللی انرژی ذروی گزارش تفصیلی خود را درمورد تلاش ایران برای انکشاف بم اتمی، منتشر کند.

انتظار برده می شود که قدرت های غربی بر اساس این گزارش عملکرد بعدی خود را که معلومات تازه درمورد ایران را در بر دارد ، عیار بسازند.

ایران گفته است که ادعا های نظامی بودن برنامه ذروی آن کشور بی اساس است و اصرار می ورزد که برنامه ذروی آن به هدف تولید انرژی است تا بتواند مقدار بیشتر تیل و گاز را با استفاده از آن استخراج کرده و صادر کند.

XS
SM
MD
LG