لینک های دسترسی

تقاضای رهایی گردشگران امریکایی از ایران


تقاضای رهایی گردشگران امریکایی از ایران

یک زن امریکایی که بیش از یک سال را در ایران در حبس سپری نمود میگوید، او امیدوارست که ایران دو تن از گردشگران دیگر را بخاطر روز سپاسگذاری آزاد سازد، روز سپاس گزاری در سراسر امریکا برگزار میگردد ویک روز خاص برای مردم امریکا میباشد.

"سارا شورد" میگوید، زمانی که تهران او را در ماه سپتمبر آزاد ساخت، وی به دوستانش، "جاش فتل" و "شین باور" گفت، که آنها نیز در روز های رخصتی امریکا به خانه هایشان برخواهند گشت.

"شورد" طی یک مصاحبه به بخش فارسی صدای امریکا گفت که هم قطاران او در سلول های کوچک باقی مانده اند، و او این تعطیلات را در زندان درد آور خواند.

مقامات ایرانی سال گذشته سه امریکایی را به اتهام جاسوسی و عبور غیر قانونی از سرحد دستگیر نموده بودند.

XS
SM
MD
LG