لینک های دسترسی

تماس زندانیان امریکایی در ایران با خانواده های شان


تماس زندانیان امریکایی در ایران با خانواده های شان

دو سیاح امریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی اند، برای سومین بار با خانواده های شان از طریق تیلفون تماس برقرارنمودند.

خانواده های "جاش فتل" و "شان بایر" خبر دادند که آنها روز یکشنبه زنگ زده بودند. مادران این دو زندانی به روز دوشنبه طی بیانیۀ گفته اند که فرزندان شان در جریان تماس تیلفونی صحتمند بودند.

خانواده های دو امریکایی به نقل از دو فرزند شان گفته اند که آنها بعد از آن به اعتصاب غذایی ۱۷ روزه دست زدند که مأمورین زندان نامه های شان را قید کردند.

XS
SM
MD
LG