لینک های دسترسی

Breaking News

برگشت دو گردشگر امریکایی به ایالات متحده


برگشت دو گردشگر امریکایی به ایالات متحده
برگشت دو گردشگر امریکایی به ایالات متحده

دو گردشگر امریکایی که دو سال قبل به جرم جاسوسی در ایران محبوس شده بودند، دلیل حبس خود را امریکایی بودن خویش می خوانند.

جاش فتل و شان باور که همراه با ساره شورد در ماه جولای سال ۲۰۰۹ در مرز بین ایران و عراق بازداشت شده بودند، به روز چهار شنبه بعد از آن که کشور عمان ترتیبات پرداخت یک میلیون دالر ضمانت نقدی را فراهم ساخت، از زندان ایران رها شدند. سارا یک سال قبل در بدل پرداخت ۵۰۰ هزار دالر ضمانت نقدی رها شده بود.

فتل و باور به روز یک شنبه طی یک کنفرانس خبری در نیویارک گفتند که آنها به دلیل مناقشۀ سیاسی ایران با ایالات متحده بازداشت شده بودند.

'باور' به خبرنگاران گفت که به خاطر امریکایی بودن این مدت را در حبس به سر بردند.

او گفت " فکر نمی کنم که ما سرحد را عبور نموده باشیم. ما هیچگاهی نخواهیم فهمید. این امر هرگز به خاطر عبور از مرز نشانی نشده بین ایران و عراق نبوده است. ما به خاطر ملیت خود در بند نگه داشته شدیم."

'فتل' گفت که او و باور در جریان حبس خود تقریباً در انزوای مطلق نگه داشته شدند. او گفت که آنها اغلباً به خاطر دریافت نامه های عزیزان شان باید به اعتصاب غذایی متوصل می شدند.

او گفت که اکثر اوقات آنها صدای فریاد سایر زندانیان تحت شکنجه را می شنیدند. ولی وی از اینکه خود از عین سرنوشت رنج برده باشد چیزی نگفت.

XS
SM
MD
LG