لینک های دسترسی

Breaking News

ایران مفکوره دو کشور جداگانه فلسطین و اسرائیل را رد میکند


ایران مفکوره دو کشور جداگانه فلسطین و اسرائیل را رد میکند

رهبر مذهبی ایران به روز شنبه در تهران گفت که پیشنهاد فلسطنین به ملل متحد برای شناسایی به حیث یک کشور مستقل، به حیث غده سرطانی خواهد بود که منطقه را با خطر مواجه خواهد ساخت.

ایران می گوید هر نوع معاملۀ که منجر به قانونی بودن موجودیت اسراییل گردد، اشتباه خطرناکی میباشد و این موضوع باید به نظر خواهی گذاشته شود. آیت اله علی خامنه یی در جریان کنفرانسی در مورد فلسطین در تهران گفت:

" طرح جمهوری اسلامی، برای حل قضیه فلسطین، و التیام این زخم کهنه، طرحی روشن، منطقی و منطبق بر معارف سیاسی پذیرفته شده افکار عمومی جهانی است، که قبلاً به تفصیل ارایه شده است. ما نه جنگ کلاسیک اردو های کشور های اسلامی را پیشنهاد می کنیم و نه به دریا ریختن یهود یان مهاجر را. و نه البته حکمیت سازمان ملل متحد و یا سازمان های دیگر بین المللی را. ما همه پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد می کنیم، فلسطین نیز مانند هر ملت دیگر، حق دارد سرنوشت خود را تعین کند."

رهبر ۷۲ ساله مذهبی ایران سعی نمود تا موقعیت ایران را به حیث مدافع مرام فلسطنیان تصریح نماید و از کشور های منطقه به خاطر روابط نزدیک شان با واشنگتن و شناسایی اسراییل از جانب مصر و اردن انتقاد نمود.

XS
SM
MD
LG