لینک های دسترسی

سقوط طیارۀ نظامی ایران


آژانس خبر رسانی نمیه رسمی ایران گزارش میدهد که یک جت قوای هوایی ایران در ولایت جنوبی بوشهر سقوط نموده است. این حادثه در چند کیلومتری مرکز انرژی ذروی بوقوع پیوست که در حال اعمار میباشد.

آژانس مهر بروز سه شنبه گزارش داد که دو پیلوت قبل از سقوط طیاره خود را از طیاره های جنگی F4 خارج ساخته، نجات دادند.

رئیس خدمات عاجل ایران میگوید هر دو پیلوت به شفاخانه انتقال داده شده اند.

تهران در ولایت بوشهر در خلیج فارس مرکز انرژی ذروی را اعمار مینماید. توقع میرود این مرکز ذروی – که اولین مرکز ذروی انرژی در ایران است – در ماه آینده فعال شود.

XS
SM
MD
LG