لینک های دسترسی

اعطای جایزه به یک خبرنگار توقیف شدۀ ایرانی


اعطای جایزه به یک خبرنگار توقیف شدۀ ایرانی

یک خبرنگار ایرانی که بخاطر نقش داشتن در احتجاجات مخالفین متعاقب نتایج انتخابات مورد منازعۀ ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ توقیف شده، برندۀ جایزۀ آزادی مطبوعات ملل متحد اعلان گردید.

سازمان علمی، تعلیمی و فرهنگی ملل متحد روز پنجشنبه انتخاب احمد زید آبادی را علنی ساخت. دیانا سینغوری رئیس کمیتۀ انتخاباتی با نشر بیانیۀ از زید آبادی بخاطر شجاعت استثنایی وی همراه با تعهد برای آزادی عقاید تمجید کرد.

مدیر مسؤول سابق روزنامۀ ایرانی "آزاد" و رهبر محصلین مخالف حکومت برای شش سال زندانی شده است. مقامات ایرانی او را به دخالت در احتجاجات گسترده در نتیجۀ انتخاب دوبارۀ محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۹ محکوم نمودند.

زید آبادی در جریان محاکمۀ دسته جمعی مخالفین در ماه آگست سال ۲۰۰۹ محکوم گردید.

XS
SM
MD
LG