لینک های دسترسی

ایران: سهولت ها را به مهاجرین فراهم مینمایم


ایران: سهولت ها را به مهاجرین فراهم مینمایم

مصطفی نجار وزیر داخله ایران تعهد نموده که سهولت های لازم را به مهاجرین افغان در ایران فراهم خواهد ساخت.

بروز چهارشنبه جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین افغانستان طی دیداری با وزیر داخلۀ ایران در کابل توافق نمودند تا بعد از این کارت های اقامت افغان های مقیم ایران برای یکسال تمدید گردد.

در این توافق مصطفی محمد نجار وزیر داخلۀ ایران تعهد نمود که در همکاری با ادارۀ امور مهاجرین ملل متحد در قسمت تکمیل و تجهیز ۶۰ شهرک مهاجرین با دولت افغانستان کمک میکند.

به اساس این توافق بعد از این جذب دانش آموزان افغان در مکاتب ایرانی بیشتر خواهد بود و مصارف تحصیل محصلین تقلیل خواهد یافت.

همچنان جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین افغانستان گفت در این ملاقات روی ایجاد یک کمیتۀ از نمایندگان ادارۀ مهاجرت ملل متحد، ایران و افغانستان توافق صورت گرفت تا به مشکلات مهاجرین افغان در ایران رسیدگی نماید.

وزیر داخلۀ ایران با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان و تعدادی از مقامات دیگر افغان نیز ملاقات نمود.

XS
SM
MD
LG