لینک های دسترسی

آزمایش یک راکت دوربرد در ایران


آزمایش یک راکت دوربرد در ایران

مطبوعات دولتی ایران گزارش میدهد که در جریان تمرینات قوای بحری آن کشور در باریکه هرمز، بعد از آزمایش راکت های برد متوسط به روز یکشنبه، یک راکت برد دور را به روز دوشنبه که آخرین روز تمرینات بود، موفقانه آزمایش نموده اند.

همچنان ایران، روز يکشنبه از آزمايش و توليد موفقيت آميز ميله های سوخت ذروی در داخل آن کشور، خبر داد. این میله ها در داخل هسته مرکزی کوره ذروی پژوهشی در تهران قرار داده شد.

استفان زونز، تحليلگر شرق ميانه از پوهنتون سانفرانسيسکو، به صدای امريکا گفت چه این خبر واقعيت داشته باشد و یا نداشته باشد، اين گام، تهديد عمدۀ امنيتی نيست و ايران تا توليد تسليحات ذروی، فاصله ای زیادی دارد.

او گفت "زیرا ما در مورد یورانیویمی صحبت میکنیم که به مراتب در یک سطح پائین تر برای تولید سلاح ذروی قرار دارد. اگر حقیقت داشته باشد پروگرام شان پیشرفت نموده است ولی این پیشرفت که در طول سالها صورت گرفته است بسیار کند میباشد و هنوز آنان برای تولید همچو سلاح های حداقل به چندین سال دیگر نیاز دارند."

مامورین ایرانی به روز یکشنبه اقدام واشنگتن را برای وضع تعزیرات جدید علیه نهاد های مالی که با بانک ملی ایران معامله میکنند، رد نمود. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه تعزیرات جدید را با امضای خود قانونی ساخت، تا بدین وسیله قابلیت های مالی تهران را برای تمویل پروگرام ذروی آن کشور، کاهش دهد.

XS
SM
MD
LG