لینک های دسترسی

توافق در مذاکرات هسته یی ایران با کشور های غربی


اعضای هیات مذاکره کنندۀ هسته یی ایران در ژینو

وزرای خارجۀ فرانسه و ایران می گویند که معاملۀ میان شش قدرت بزرگ جهان و ایران صورت گرفته که در آن تهران فعالیت های هسته یی خود را محدود ساخته و در عوض تعزیرات بر ایران تسهیل میآبد.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجۀ ایران حینکه از مقابل خبرنگاران می گذشت گفت، "بلی ما به یک معاملۀ دست یافتیم."

وقتی در این رابطه از لورانت فابیوس، وزیر خارجۀ فرانسه سوال شد؛ گفت "بلی".

هدف از مذاکرات رسیدن به یک توافقی بود که طی آن برنامۀ هسته یی ایران در عوض کاهش فشار تعزیرات بر ایران، برای شش ماه متوقف شود.

اگر معاملۀ موقت دوام یابد، جوانب روی مرحلۀ نهایی توافقات مذاکره خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که ایران بم اتم نمی سازد.

این معامله بعد از مداخلۀ شخصی جان کری وزیر خارجۀ ایالات متحده و سایر همتا های وی که حضور آنان امید ها را برای رسیدن به یک توافق ایجاد کرد، صورت گرفت.

دیپلومات ها در بارۀ جزییات مذاکرات که تا بعد از نیمه های شب شنبه و اوایل صبح یکشنبه ادامه داشت، ابراز نظری نکردند.

کشور های غرب و ایالات متحده همواره نگران بوده اند که مبادا ایران به بم اتم دست یابد. هر چند تهران به کرات این ادعا را رد کرده و برنامۀ هسته یی خود را صلح آمیز عنوان کرده است.

گزارش اسوشیتدپرس
مترجم: قدیر مشرف
XS
SM
MD
LG