لینک های دسترسی

ازدیاد قیودات مالی بر شرکت های ایران


ازدیاد قیودات مالی بر شرکت های ایران

ایالات متحدۀ امریکا تعزیرات را علیه تعدادی از شرکت هایی وضع نمود که ایران را در نجات از تعزیرات ذروی کمک می کنند و یا دهشت افگنی را ترغیب می نمایند.

بیانیۀ روز سه شنبه وزارت خزائن امریکا ایران را متهم به مالکیت و یا کنترول 21 شرکت نمود که تهران را در نجات از تعزیرات اقتصادی کمک می نمایند و همچنان از فعالیت های ممنوعه پشتیبانی می نمایند.

این وزارت می گوید این شرکت ها شامل دو بانک در روسیۀ سفید، دو شرکت سرمایه گذاری در آلمان، و شرکت های انجینیری در اروپا و آسیا می باشد.

وزارت خزائن همچنان دو مؤسسه ایرانی و هفت شهروند آن کشور را به حیث پشتیبانان دهشت افگنی معرفی نموده و هر نوع معامله امریکا با آنها را منع قرار داد.

از سوی دیگر، مطبوعات دولتی ایران گزارش های روز چهارشنبه در مورد حملۀ بم دستی بر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران را رد می نمایند.

یکی از ویب سایت های محافظه کاران گزارش داد که احمدی نژاد، که سوار بر موتر بود و به صوب منطقه غربی همدان در حرکت بود، ازین حمله جان سالم به در برد. رویترز و العربیه حادثه را حمله بر رهبر ایران نامیدند و یک منبع از دفتر ریاست جمهوری را ذکر نموده اند. اما "پرس تی وی،" تلویزیون دولتی ایران گفت انفجار ناشی از آتش بازی بوقوع پیوست که ممکن به استقبال از رهبر ایران صورت گرفته بود.

در حالیکه هیچکس زخمی نشده، رئیس جمهور ایران یک بیانیۀ ضد غرب را ایراد نمود بدون اینکه در مورد این حادثه چیزی بگوید.

رسانه های دولتی ایران می گویند سفر احمدی نژاد به همدان سومین سفر وی به منطقه به منظور ایجاد پروژه ها برای رفع ضروریات مردم می باشد.

XS
SM
MD
LG