لینک های دسترسی

Breaking News

غنی سازی بیشتر یورانیم در ایران


رئیس ادارۀ انرژی ذروی ایران می گوید کشورش هفده کیلو گرام یورانیم را تا بیست فیصد خالص، غنی سازی کرده است.

رئیس ادارۀ انرژی ذروی ایران می گوید کشورش هفده کیلو گرام یورانیم را تا بیست فیصد خالص، غنی سازی کرده است. این در حالی است که ملل متحد و کشور های دیگر تعزیرات اقتصادی را علیه ایران جهت کاهش برنامه ذروی اش بیشتر می سازند.

علی اکبر صالحی به روز چهارشنبه به خبرگزاری محصلین ایران گفت ایران قابلیت غنی سازی پنج کیلو گرام یورانیم به سطح بیست فیصد در هر ماه را دارد. ولی وی می گوید ایران به همان اندازه غنی سازی می نماید که برای کوره های تحقیقات طبی تهران ضرورت است.

قدرت های غربی نگران هستند که ایران در جستجوی غنی سازی یورانیم تا به اندازۀ می باشد که برای اسلحۀ ذروی بکار برده می شود، که به گفته متخصصین 90 در صد می باشد.

XS
SM
MD
LG