لینک های دسترسی

آمادگی ایران به تحکیم روابط نزدیک با سازمان انرژی ذروی


آمادگی ایران به تحکیم روابط نزدیک با سازمان انرژی ذروی

وزیر خارجۀ ایران می گوید کشور وی آماده است از نزدیک با ادارۀ ناظر ذروی ملل متحد مشروط بر آن کار کند که آن اداره تحقیقات در مورد اتهام انکشاف سلاح ذروی توسط ایران را فسخ نماید.

علی اکبر صالحی وزیر خارجۀ ایران روز سه شنبه گفت ایران و ادارۀ بین المللی انرژی ذروی باید با برگزاری مذاکرات مشترک میکانزم درستی را غرض پیشبرد امور انکشاف دهند.

او این بیانات را بعد از ملاقات با یوکیو امانو رئیس ادارۀ بین المللی انرژی ذروی ابراز داشت. اما از جانب آن ادارۀ ملل متحد عکس العمل فوری ارائه نشده است.

XS
SM
MD
LG