لینک های دسترسی

دیدار مفتشین ملل متحد از مراکز هستوی ایران


دیدار مفتشین ملل متحد از مراکز هستوی ایران

یک گروه از مفتیشن اداره بین المللی انرژی اتمی در امروز به تهران رفت، تا یک تفتیش جدی سه روزه را در مراکز جنجال برانگیز اتمی ایران اغاز کند.

گزارش ها حاکیست که قوای امنیتی ایران این گروه را از میدان هوایی حین مواصلت شان برای جلوگیری از اعتراض محصلین بنیادگرا همراهی کرده است.

ده ها تن از این محصلین در میدان هوایی بین المللی امام خمینی در حالی تجمع کرده بودند که لوحه ها و عکس های مصطفی احمدی روشن، دانشمند مقتول ایرانی را حمل میکردند.

روشن، که یک مامور بخش غنی سازی یورانیم مرکز اتمی ایران بود، به تاریخ یازده ماه جنوری در انفجار یک بم تعبیه شده در موترش کشته شد.

ایران ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل را به کشتن این دانشمند متهم میکند ولی واشنگتن هر گونه اتهام را در مورد رد کرده است.

XS
SM
MD
LG