لینک های دسترسی

آغاز مذاکرات هسته یی ایران در ترکیه


در نخستین دور مذاکرات در شهر استانبول ترکیه، جاییکه دیپلومات های غربی با مذاکره کنندگان هسته یی ایران گفتگو کردند، مذاکرات "سازنده" توصیف گردید.

مایکل من، سخنگوی اتحادیۀ اروپا می گوید که از نشست شش کشور با ایران چنین احساس می شود که تهران در حال گرفتن یک رویکرد جدی با مذاکراتی می باشد که در مورد برنامۀ جنجال برانگیز هسته یی آن کشور راه اندازی گردیده است .

مایکل من گفت که مذاکرات در فضای دوستانه آغاز شد.

او می گوید"در آنجا یک فضای خوب دوستانه حکمفرما بود که سه ساعت دوام کرد، هیچکسی انتظار آن را نداشت. هدف این بود تا روابط خوب کاری ایجاد گردد که چنین هدفی حاصل شد."

اما سخنگوی اتحادیۀ اروپایی اضافه کرد که پیشرفت مربوط به این است که ایرانی ها نشان دهند که با تعهدات بین المللی خود سازگار شده اند.

XS
SM
MD
LG