لینک های دسترسی

Breaking News

کری: امریکا منتظر اجرای توافق هسته ای با ایران است


جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا

جان کری وزیر خارجه ایالات متحده دریک بیانیه مختصر در مقابل گزارشگران، دست آوردهای دیپلوماتیک سال گذشته اش را برشمرده گفت که عملی ساختن معامله هستوی با ایران و تطبیق مفاد آن به زودی اجرایی خواهد شد.

او به مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه اشاره کرده گفت پیشرفتی صورت گرفته و ایالات متحده کوشیده است تا چین را به ارتباط محدود کردن دسترسی کوریای شمالی به اسلحه هستوی ذیدخل سازد.

آقای کری گفت "من امروز صبح با ظریف، وزیر خارجه ایران صحبت کردم، نه تنها به ارتباط موضوع تطبیق معامله هستوی بلکه درمورد روابط کشیده ایران و عربستان سعودی. وزیرخارجه ایران به من اطمینان داد که آنها در برابر این معامله مسئولیت دارند و هرچه زودتر منتظر روزعملی شدن آن می باشند."

آقای کری گفت سایر مسایل مربوط به ایران و ایالات متحده نیز درین گفتگو مورد بحث با آقای ظریف قرار گرفت.

جان کری گفت "به همان اندازه که روز عملی شدن آن فرامیرسد ما می خواهیم مطمئن شوم که ایران به تعهداتش وفا می کند. ما همچنان ناظر فعالیت های ایران در بخش میزاییل نیز هستیم و هم ما به مساعی خویش برای برگشتاندن امریکایی هایی هستیم که درایران درقید نگه داشته شده اند."

وزیر خارجه امریکا گفت او به کارش با چین ادامه خواهد داد تا در برابر آزمایش های هستوی کوریای شمالی که در ششم جنوری بعمل آورد اقداماتی را روی دست بگیرد.

او گفت "من امروز با وانگ یی، وزیر خارجه چین به تفصیل صحبت کردم. ما به مسایل مختلفه و راه هایی که انتخاب شود بحث کردیم. ما به این توافق کردیم که وضع به این شکل بوده نمی تواند و ما هردو نگرانی های خود را در مورد آزمایش های هستوی ابراز کرده ایم و به این توافق کردیم تا از نزدیک باهم درین راستا کارکنیم."

جان کری در برابر پرسش یک گزارشگر که پرسید آیا سایر موضوعات عاجل در جهان توجه را از بحران آزمایش هستوی کوریای شمالی باز داشته است، با جدیت جواب داد:

وزیر خارجه امریکا گفت "ما جلساتی داشته ایم. ما به طور مداوم مشورت هایی داشته ایم. در نخستین سفرم به چین وقتی من موضوع بررسی تغییر اقلیم را با چین مطرح میکردم، این کشور با ما همنوا شد و من بسیاری از وقت این سفر را به موضوع کوریای شمالی اختصاص دادم."

آقای کری گفت او این موضوعات را به چین حواله کرد ولی این طرز العمل آن کشور کارا نبوده است.

او افزود "حالا چین یک نوع طرز برخورد خودرا دارد و می خواهد آنرا به چنین نحوی عملی کند. ما به آن موافقت کردیم و آنرا محترم شمردیم تا به آنها فرصت تطبیق آن داده شود. اما امروز وقتی با چینایی ها صحبت داشتم، من این موضوع را کاملا روشن ساختم: که این طرز برخورد آنها به این مسئله کارا واقع نبوده است و نمی توانیم وضع را به حال خودش رها کنیم."

آزمایش روز چهارشنبه که در آن کوریای شمالی وسیله اتمی خویش را منفجر ساخت چهارمین آزمایش در نوع خودش بوده است. این کار کوریای شمالی همسایه گان آن یعنی کوریای جنوبی و جاپان را برآشفته ساخت و سبب گردید تا شورای امنیت ملل متحد به این ارتباط جلسه ای را برگزار کند.

XS
SM
MD
LG