لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز کار مرکز عمدۀ ذروی ایران


آغاز کار مرکز عمدۀ ذروی ایران

تلویزیون حکومتی ایران گزارش میدهد که آن کشور از یورانیوم ساخته شده داخلی برای بار اول به روز یکشنبه در یک مرکز کلیدی برای برنامه ذروی اش استفاده نمود.

گزارش تلویزیون حکومتی میرساند که متخصصین از نوعی پودر یورانیوم در ان کشور که بنام کیک زرد یاد میشود در مرکز اصفهان استفاده نمودند.

این مواد در سال 1970 از کشور افریقای جنوبی خریده شده بود. این خبر یک روز قبل از مذاکرات مجوزه میان رییس مش اتحادیه اروپایی با مذاکره کنندۀ ارشد ایران در امور ذروی اتفاق می افتد که قرار است به روز دوشنبه در ژنیو صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG