لینک های دسترسی

آمادگی ایران برای آغاز کار اولین کورۀ ذروی آن کشور


حکومت ایران آمادگی های نهایی را اتخاذ میکند تا کورۀ ذروی تاسیسات بوشهر را فعال سازد، قرار است این تاسیسات بروز شنبه به فعالیت آغاز نماید.

روسیه که در اعمار این تاسیسات ایران را کمک نموده است، بروز جمعه اطمینان داد که تهران قادر نخواهد بود از مواد سوخت این کوره برای تولید سلاح ذروی استفاده کند.

سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجۀ روسیه به خبرگزاری انترفکس گفت که روسیه مواد سوخت را برای کوره انتقال داده و مواد اضافی آنرا بر اساس التزامات پیمان منع تکثیر تسلیحات ذروی جمع آوری خواهد کرد. او صد در صد اطمینان داد که استفاده از مواد سوخت ذروی تنها برای مقاصد صلح آمیز خواهد بود.

شمار زیادی از کشورهای جهان، گمان دارند ایران در تلاش دستیابی به سلاح ذروی میباشد. تهران اصرار میورزد که برنامۀ ذروی آن برای مقاصد صلح آمیز است.

در ضمن، علی اکبر صالحی رئیس ادارۀ انرژی ذروی ایران میگوید، کشورش با وجود دریافت مواد سوخت ذروی از روسیه، به عنی سازی یورانیم غرض استفاده در کوره های ذروی آن کشور ادامه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG