لینک های دسترسی

Breaking News

علایمی از توافق ایران روی برنامۀ هستوی آن کشور


رییس ادارۀ هستوی ایران اشاره کرده است که فرستادۀ تهران در مذاکرات هفتۀ جاری با قدرت های جهان، توافقی را پیش خواهد کرد که ممکن در برگیرندۀ توقف تدریجی تولید یورانیم غنی شدۀ آن کشور باشد. اما از واگذاری کامل قابلیت ها برای تولید مواد سوخت ذروی حرفی زده نشده است.

این پیشنهاد که شام یک شنبه اعلان شد، رسیدگی مستقیم به یکی از موضوعات عمده یی است که قرار است جمعۀ آینده میان ایران و پنج عضو دایم شورای امنیت ملل متحد به اضافۀ آلمان به بحث گرفته شود.

پیشنهاد جدید که از سوی فریدون عباسی، رییس ادارۀ هستوی ایران تشریح شد، شاید قناعت غرب را به قدر کافی فراهم نتواند، زیرا در این صورت تهران یورانیم غنی شدۀ خویش را به خارج انتقال نداده و هنوز هم آن را در دست خواهد داشت.

تا کنون واضح نیست که آیا اظهارات عباسی، موقف مقامات تهران را در مذاکرات استانبول بازتاب خواهد داد.

در همین حال علی اکبر صالحی، وزیر خارجۀ ایران روز دو شنبه از پیشرفت هایی در گفتگو های رو در راه ابراز امیدواری کرده اما هشدار داده است که ایران هیچ پیش شرطی را نخواهد پذیرفت.

XS
SM
MD
LG