لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده از برنامۀ ذروی ایران


نگرانی نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده از برنامۀ ذروی ایران

در جریان مباحثۀ شب شنبه، از نامزدان در مورد اتهامات غرب پرسیده شد که تهران در ساخت سلاح ذروی به پیشرفت های دست یافته است.

مت رامنی نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه گفت در صورت ضرورت آماده است اقدام نظامی کند تا ایران را از دریافت سلاح ذروی باز دارد.

نیوت گنگرچ رئیس سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت برای از بین بردن توانایی ایران غرض دریافت سلاح ذروی هر اقدام لازم باید اتخاذ شود.

اما دیوید البرایت سابق مفتش سلاح ذروی در ملل متحد روز یکشنبه به تلویزیون ای بی سی علیه اقدام نظامی هشدار داد و گفت که چنین کار غیر مؤثر خواهد بود.

تخریب سنترفیوج ایران کار دشواری است. آنچه مایۀ نگرانی است اجزای عمدۀ برنامۀ ذروی ایران می باشد. تخریب سنترفیوج کار ایران را برای دو سال به تأخیر می اندازد، اما در اصل شما تهران را وادار می سازید که سلاح ذروی بسازد.

البرایت، که اکنون ریاست انستیتوت ساینس و امنیت بین المللی را به عهده دارد، می گوید که برنامۀ ذروی ایران بطی می باشد و حمله بر آن تهران را ترغیب می کند سلاح ذروی به دست آورد.

کریم سجاد پور از ادارۀ پژوهشی کارنگی به این نظر موافقه کرد و مدعی شد که مردم ایران تلاش دارند علیه حکومت قیام کند و اقدام نظامی علیه تهران مانع هرگونه پیشرفت در آن عرصه خواهد شد.

با اتخاذ اقدام نظامی موجودیت رژیم را طویل می سازید. ناپلیون در این مورد گفته است "زمان که مخالف شما خود را از بین می برد، شما باید از راه او کنار روید."

ادارۀ بین المللی انرژی ذروی ملل متحد روز جمعه گزارشی را منتشر ساخت که حاکی از پیشنهاداتی مبنی بر پژوهش و خریداری لوازمی توسط تهران است که منجر به دریافت سلاح ذروی گردد.

مقامات ایرانی تأکید می کنند که برنامۀ ذروی آنها فقط برای انرژی و پژوهش است، و سند ادارۀ بین المللی ذروی را جعل کاری ایالات متحده عنوان کرده اند.

ایالات متحده می خواهد تعزیرات شدید تر را بر ایران وضع کند - اقدامی که چین و روسیه با آن مخالفت دارند.

XS
SM
MD
LG