لینک های دسترسی

یورش بر منزل رهبر حزب مخالف در ایران


یورش بر منزل رهبر حزب مخالف در ایران

صفحۀ انترنتی مهدی کروبی، رهبر حزب مخالف ایران میرساند که مهاجمین به دروازۀ خانۀ وی حمله نموده، و محافظین امنیتی وی را مجبور ساخته است تا با گلوله باری هوایی مهاجمین را فرار دهند.

صفحۀ انترنتی "سحام" صبح روز جمعه گزارش داد که اعضای بسیجی از چند روز بدینسو اطراف منزل وی را محاصره نموده اند. صفحۀ انترنتی میرساند که اعضای بسیجی یکی از محافظین وی را زمانی مورد لت و کوب شدید قرار دادند که میخواستند وارد به خانۀ کروبی داخل شوند.

پسر کروبی به صدای امریکا گفت مهاجمین سیاه پوش، که از حمایۀ بسیج برخوردار بودند، حین تلاش غرض ورود به منزل، درمقابل خانه آتش را مشتعل ساختند.

صفحۀ کروبی میرساند، مهاجمین، که ظاهراً از حمایت و مصئونیت پولیس برخوردار بودند، بطور "وحشیانه" به خانۀ کروبی یورش بردند.

از سوی دیگر، مصر سفر مجوزۀ وزیر خارجۀ ایران را بخاطر بیانات وی در مورد مذاکرات صلح شرق میانه در واشنگتن فسخ نمود.

وزارت خارجۀ مصر بروز پنجشنبه اعلام نمود که منوچهر متکی، وزیر خارجۀ ایران به مصر سفر نخواهد کرد بخاطریکه وی به خبررسانی فارس گفته بود که رهبران فلسطینی به مردم فلسطین خیانت کرده اند.

حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر نیز همراه با ملک عبدالله، پادشاه اردن نیز درین مذاکرات اشتراک دارند.

مصر اعلام نمود قرار بود وزیر خارجۀ ایران در نشست کشور های غیر منسلک اشتراک نماید. ولی سفر وی تا روز یکشنبه به تأخیر انداخته شده است.

XS
SM
MD
LG