لینک های دسترسی

استقرار پولیس درتهران برای جلوگیری از اجتماعات مخالفین حکومت


استقرار پولیس درتهران برای جلوگیری از اجتماعات مخالفین حکومت

قوای امنیتی ایران به منظور تلاش برای متفرق ساختن اجتماعات اصلاح طلبان در حمایت از قیام های عمومی در کشورهای عربی، از گاز اشک آور استفاده کردند.

شاهدان عینی می گویند پولیس ضد شورش ایران، که بسیاری ازآنها بر موترسایکل ها سوار بودند، اوایل روز دوشنبه در مرکز تهران گزمه می نمودند، درهمین حال گروه های مخالفین وعده سپردند تا اجتماع شان را با وجود رد تقاضای جواز راهپیمایی، برپا کنند.

میرحسین موسوی، ومهدی کروبی رهبران اصلاح طلب گفتند آنها راهپیمایی را برای نشان دادن همبستگی با قیام های یی برپا می کنند که منجر به سرنگونی رهبران دیکتاتور درمصر وتونس از قدرت شد.

مقامات حکومتی ایران به اصلاح طلبان از بر پانمودن اجتماع هشدار داده اند وگفتند آن اقدامی برای بسیج اعتراض ضد حکومتی واحیای جنبش سبز شان می باشد.

XS
SM
MD
LG