لینک های دسترسی

ناکامی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری


ناکامی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری

علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران موقف خویش برای ریاست اداره نیرومند روحانیون را از دست داد.

تلویزیون حکومتی گفت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی به حیث رییس مجلس خبرگان رهبری ایران انتخاب گردید که رهبر ارشد ایران را انتخاب وبرفعالیت او نظارت می کند.

رئیس جهمهور سابق ایران ازسوی تندروان کشور تحت انتقاد است که بسیار زیاد به مخالفین حکومت نزدیک است.

XS
SM
MD
LG