لینک های دسترسی

بروز احتجاجات ضد حکومت در ایران


بروز احتجاجات ضد حکومت در ایران

مخالفین حکومت ایران میگویند به نظر میرسد که قوای امنیتی صدها تن از فعالین ضد حکومتی را در سرکوبی اجتماعات تهران دستگیر کرده اند که به حمایت از قیام های کشورهای عربی علیه حکومت های استبدادی برپا شده بود.

وب سایت مربوط به میرحسین موسوی رهبر مخالفین حکومت ایران به استناد گزارش های تأیید ناشده از دستگیری های صدها تن دراحتجاجات روز دوشنبه خبر میدهد، اما تایید رسمی از شمار دستگیری ها وجود ندارد.

احمد رضا رادان، معاون قوماندانی پولیس ایران مرگ یک نفر را دراحتجاجات تایید کرد.

پولیس بر احتجاج کنندگان که در میدان انقلاب، میدان امام حسین و جاده های اصلی نزدیک به این دو محل راهپیمایی میکردند، از گاز اشک آور کار گرفت.

شاهدان عینی گفتند حداقل سه احتجاج کننده به ضرب گلوله زخمی شدند که به شفاخانه مرکز تهران منتقل شدند درحالی که دهها تن دیگر به خاطر زخم های شدید ناشی از لت وکوب درشفاخانه بستری شدند.

تلویزیون دولتی ایران تصاویر اعضای مجلس ایران را نشان داد که یک صدا شعار می دادند ومجازات مرگ را برای موسوی ومهدی کروبی، رهبران مخالفین تقاضا میکردند.

قوای امنیتی ایران بروز دو شنبه خانه های موسوی و کروبی را محاصره کردند تا از پیوستن آنها به احتجاجات سازماندهی شده جلوگیری نمایند.

هلری کلنتن، وزیرخارجه ایالات متحده از شجاعت احتجاج کنندگان تمجید نموده و ازحکومت ایران خواست تا با الهام از مصر، راه را به سوی سیستم سیاسی خویش باز کند.

وی افزود "من علاوه می کنم که آنچه ما امروز درایران میبینیم، برخورد شجاعانۀ مردم آن کشور ونشانه یی از ریاکاری رژیم ایران است، رژیمی که طی سه هفته گذشته پیوسته از آنچه در مصر واقع میشد، تمجید کرده است، وحالا که نوبت فرصت دهی عین حقوق تقاضا شده از سوی مصر، به مردم خود ایران فرا رسیده، ماهیت اصلی خودشان را نشان میدهند."

درهمین حال رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به حمایت وزیرخارجه ایالات متحده از احتجاج کنندگان ایران گفت.

XS
SM
MD
LG