لینک های دسترسی

Breaking News

وکیل مدافع ایرانی در قضیه سنگسار در ایران به ناروی پناهنده شد


وکیل مدافع ایرانی در قضیه سنگسار در ایران به ناروی پناهنده شد
وکیل مدافع ایرانی در قضیه سنگسار در ایران به ناروی پناهنده شد

وکیل مدافع ایرانی که از یک زن محکوم به اعدام با سنگسار دفاع مینمود، به کشور ناروی که وی تقاضای پناهندگی نموده است، مواصلت نمود.

محمد مصطفایی بروز یکشنبه گفت که وی ناروی را بدلیلی انتخاب نموده است که اجازه یکسال مسافرت را از کشور های سکاندنا وی دریافت داشته است و در ضمن بعد از آنکه از ایران توسط موتر، و اسپ و پای پیاده فرار نمود، از سفارت ناروی در ترکیه کمک دریافت نمود.

مصطفایی که یک منتقد حکومت ایران بوده و از نو جوانان متهم و زندانیان سیاسی در ایران دفاع مینمود، بعد از آنکه مورد استنطاق مامورین ایرانی قرار گرفت ، به ترکیه فرار نمود.

این وکیل حقوق بشر میگوید که بروز شنبه پولیس فرشته حلیمی، خانم ویرا از قید آزاد ساخته است، و وی امیدوار است تا در نهایت خانمش با دختر ۷ ساله شان در ناروی به وی ملحق گردند. مامورین امنیتی حلیمی و برادر وی را که هنوز هم در قید بسر میبرد بتاریخ ۲۴ جولایی توقیف نموده بودند.

جونز گاهر، وزیر خارجه ناروی بروز یکشنبه گفت که وی مسرت دارد مصطفایی به سلامت به ناروی مواصلت نمود. ولی وی بحال دیگر وکلای مدافع شجاع و موکلین شان و فشار هایکه با آن در داخل ایران مواجه هستند، اظهار تاسف نمود.

XS
SM
MD
LG