لینک های دسترسی

تصمیم ایران مبنی بر شلیک راکت های دور برد در خلیج فارس


تصمیم ایران مبنی بر شلیک راکت های دور برد در خلیج فارس

ایران خبر داده است که روز شنبه، در سلسلۀ تمرینات نظامی اش در خلیج فارس، راکت های دور برد را فیر خواهد کرد.

مقامات ایرانی این نکته را روز جمعه در حالی اعلام داشتند که تنش ها میان آن کشور و قدرت های غربی، در رابطه با تهدید ایران مبنی بر مسدود ساختن تنگۀ هُرمُز، شدت یافته است

خبرگزاری نیمه رسمی فارس به نقل از محمود موسوی جنرال نیرو های بحری ایران نوشته است که نیرو های دریایی ایران چندین نوع راکت را، به شمول راکت های دور بُرد، در تمرینات نظامی فیر خواهند کرد. به گفتۀ این جنرال نیرو های بحری، فیر چنین راکت ها، مرحلۀ اخیر تمرینات نظامی شان به هدف آمادگی برای مقابله با دشمن می باشد.

سلاح های ثقیلۀ ایران شامل راکت "شهاب سه" میگردد که این راکت میتواند اسرائیل و شماری از پایگاه های نظامی امریکا را در شرق میانه هدف قرار دهد.

از سوی دیگر، آژانس اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام وزارت نفت عربستان سعودی خبر داده است که در واکنش به اقدام احتمالی ایران برای مسدود ساختن تنگۀ هرمز، اگر نیاز باشد، کشور های تولید کنندۀ نفت در خلیج آماده خواهند بود تا علیه ایران وارد اقدام شوند.

XS
SM
MD
LG