لینک های دسترسی

ایران راکت جدیدی را به آزمایش گرفت


ایران راکت جدیدی را به آزمایش گرفت

احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران میگوید قوای نظامی آنکشور پرتاب آزمایشی یک راکت با تکنالوژی جدید را مؤفقانه انجام داده است.

وحیدی در جریان نماز جمعه در تهران این موضوع را اعلان نمود، اما وی نگفت که چه وقت و در کجا این آزمایش صورت گرفت.

آژانس خبری فرانسوی از قول وحیدی گفت راکت "قیام" بال ندارد، اما ظرفیت تکتیکی زیاد دارد که چانس جلوگیری و یا خنثی شدن آن را کمتر میسازد.

XS
SM
MD
LG