لینک های دسترسی

روحانی: اعتدالگرایی می کنم نه پرخاشگری


حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران می گوید که پیروزی او مسیر جدیدی را برای ایران جهت تعامل سازنده با جامعه بین المللی و کاهش تنش های ناشی ازبرنامه هستوی آن کشور بازکرده است.

آقای روحانی روز شنبه در نخستین پیام تلویزیونی خود از زمان انتخاب گفت "اعتدال و میانه روی در سیاست خارجی به معنای کنش و واکنش سازنده و مفید با جهان است، نه تسلیمی و رویاروئی." او افزود که مردم ایران راه تغیر را برگزیده اند و عهد کرد که برای حقوق و خواست های ملت ایران پیکار می کند.

ایران به خاطر پیشبرد برنامۀ هستوی و پشتیبانی از بشارالاسد، رئیس جمهور سوریه با جهان به ویژه غرب در تضاد است. روحانی بدون اشارۀ مستقیم به یکی از این موارد گفت که پس از آغاز رسمی کارش، برای کاهش تنش ها دست بکار خواهد شد.

رئیس جمهور منتخب ایران گفت که در دولت او "تعامل وگفت و شنود بر واکنش متقابل، احترام و منافع مشترک، وجستجو برای تنش زدایی دوجانبه استوار خواهد بود". او قول داد که اعتدال را جایگزین رویکرد پرخاشگرانه خواهد ساخت و گفت "باید موازنه یی بین واقعگرایی و آرمانگرایی" وجود داشته باشد.

امید برای تغیر

انتخاب روحانی مردم را به انجام تغیراتی، از جمله کاهش محدودیت های داخلی، امیدوار ساخته است. زیرا او از نیرو های انتظامی ایران خواست تا محدودیت های زیادی را بر مردم وضع نکنند. به گفتۀ وی ایرانی ها پیرو اخلاق هستند و از حدود اسلامی، سیاسی و اخلاقی آگاهند.

آقای روحانی از سازمان صدا و سیمای ایران خواست تا در گزارشدهی رویداد های جهانی از "دو دوزه بازی" پرهیز کند.

او قول داده است ایران در این مساله بازتر خواهد بود، همزمان با کسانی در داخل نظام که با متوقف شدن غنی سازی اورانیوم مخالف هستند، همصدایی می کند.

به باور آقای روحانی امکان چنین معامله یی برای ایران وجود دارد که هم غرب را مطمئن سازد که در پی انکشاف تسلیحات هستوی نیست و هم برنامۀ هستوی خود را که هدف آن تولید انرژی و مقاصد علمی عنوان شده است، به پیش ببرد.

هرچند تصمیم نهائی درتمام امور مهم به ویژۀ برنامۀ هستوی ایران به آیت الله علی خامنه یی رهبر ارشد روحانی آن کشور راجع می شود، اما یک رئیس جمهور مقتدر و مدبر می تواند در روند تصمیم گیری نفوذ داشته باشد.

روحانی یکی از چهره های شناخته شده در رژیم ایران تلقی می شود که از زمان تشکیل جمهوری اسلامی در پست های عمدۀ سیاسی از جمله به عنوان نماینده خامنه یی در شورای امنیت ملی آن کشور کار کرده است. او همچنین از حمایت گسترده اصلاح طلبان و میانه روها برخوردار است.
XS
SM
MD
LG