لینک های دسترسی

Breaking News

لوی درستیز قوای مسلح روسیه:'تصمیم قریب الوقوع علیه ایران'


نیکولای ماکاروف لوی درستیز عمومی قوای مسلح روسیه

لوی درستیز قوای مسلح روسیه به روز سه شنبه گفت وی انتظار دارد تا قدرت های غربی در تابستان سال روان، "تصمیمی" در جواب برنامۀ مورد منازعۀ هسته یی ایران بگیرند.

جنرال نیکولای مکروف گفت "ایران، معلومدار است که نقطۀ دردناکی است. باید بعضی تصمیم های در بارۀ آن گرفته شود. امکان دارد در نزدیکی های تابستان امسال اتخاذ شود."

لوی درستیز قوای مسلح روسیه در رابطه توضیحات بیشتری را بیان نکرد و روشن نبود که آیا وی امکانات عملیات نظامی را ترجیح می دهد تا اینکه تعزیرات بیشتری را علیه ایران خواهان است.

روسیه در ماه گذشته قدرت های غربی را در تلاش جهت "خاموش کردن" اقتصاد ایران و تحریک نارضایتی عامه با وضع تعزیرات جدید علیه آنکشور، متهم کرد.

XS
SM
MD
LG