لینک های دسترسی

اظهارات رئیس جمهور روسیه در مورد پروگرام ذروی ایران


دیمیتری مدویدیف، رئیس جمهور روسیه می گوید، ایران در راه رسیدن به قابلیت های ساختن اسلحهٌ ذروی در حال نزدیک شدن است.

رهبر روسیه گفت: داشتن چنین قابلیت، تخطی از پیمان عدم انتشار اسلحهٌ ذروی نیست. اما اظهارات وی برای دیپلومات ها در ماسکو، بیانگر نگرانی در مورد مقابلهٌ دومامدار با ایران بود.

رهبر روسیه گفت وضع قیودات اکثراً نتایج دلخواه را ببار نمی آورد. وی گفت آنچه اکنون ضروری است آغاز مجدد مذاکرات با تهران در مورد فعالیت های حساس ذروی این کشورذروی می باشد.

XS
SM
MD
LG