لینک های دسترسی

روسیه مواد سوخت ذروی را بدستگاه برق ذروی ایران میفرستد


روسیه میگوید در ۲۱ آگست فرستادن مواد سوخت ذروی را به اولین دستگاه برق ذروی ایران آغاز می نماید.

یک سخنگوی اداره ذروی ایران این موضوع را به روز جمعه اعلان نموده گفت فرستادن مواد سوخت قدم عمده برای آغاز دستگاه برق ذروی بوشهر می باشد. اما وی گفت این دستگاه از تاریخ ذکر شده به فعالیت آغاز نخواهد کرد.

روسیه ایران را در قسمت اعمار دستگاه برق ذروی کمک نموده است. اما ماسکو در هفته های اخیر موقف خود را بر علیه فعالیت های دیگر ذروی ایران جدی تر ساخته است. قدرت های جهان ایران را متهم می نماید که زیر نام پروگرام ذروی ملکی، سلاح ذروی تولید می نماید. ایران این اتهام را مکرراً رد نموده است.

دیمیتری میدویدیڤ، رئیس جمهور روسیه به روز پنجشنبه گفت گرچه دو کشور روسیه و ایران همکاری فعال دارند، ولی نظر روسیه با جامعه بین المللی در مورد شیوه ایران در رابطه به پروگرام انکشاف سلاح ذروی متفاوت نیست.

XS
SM
MD
LG