لینک های دسترسی

تعلیق محکومیت مرگ قضیه سنگسار درایران


خانم محمدی درعوض، به ده سال حبس محکوم شده است زیرا خانواده شوهرش او را بخشیده است.

یک سازمان خبری ایران به نقل از یک عضو پارلمان گزارش می دهد که ایران حکم اعدام یک زن ایرانی ذریعۀ سنگسار را به حالت تعلیق درآورده است.

آژانس خبری محصلین ایران روز دوشنبه گزارش داد که رئیس کمیته حقوق بشری پارلمان درنامه یی به رئیس جمهور برازیل گفت حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به حالت تعلیق درآمده است.

او گفت خانم محمدی درعوض، به ده سال حبس محکوم شده است زیرا خانواده شوهرش، او را بخشیده است.

ایران، خانم آشتیانی را با مرگ با سنگسار بعد از آن محکوم کرد که او در سال 2006 به داشتن روابط جنسی غیر مشروع محکوم شد. او بعداً به قتل شوهرش نیز محکوم گردید.

ایران بررسی دوسیه او را در محکمه عالی بعد از آن به حالت تعلیق در آورد که حکم سنگسار وی خشم جهانی را درپی داشت.

XS
SM
MD
LG