لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش ایران برای ساختن کشتی زیردریایی


مقام های ایرانی هفتۀ گذشته گفتند که آن کشور مصمم است تا زیردریایی هسته یی را بسازد. این موضوع واکنش غرب و ایالات متحده را بر انگیخت.

هر چند ایران تا هنوز در ابتدایی ترین مراحل آن قرار دارد و هم این امر از دسترس و توانمندی انجنیران ایرانی تا حال بسیار دور می باشد، اما در حال حاضر این امر در مذاکرات غنی سازی یورانیم، می تواند یک موضوع خراب کننده باشد.

آیا واکنش های ایران نشاندهندۀ سرپیچی آن کشور از تعزیرات بین المللی می باشد و یا اینکه واقعاً تحت فشار قرار گرفته است. داکتر محمد برقه یی کارشناس مسایل ایران می گوید که تعزیرات بدون شک بالای آن کشور تاثیرگذار بوده است.

سمع الفرج رئیس مرکز کویت برای مطالعات ستراتیژیک می گوید "گذشته های پر ماجرا و با سر و صدای در قبال مذاکرات هسته یی وجود دارد. طوری معلوم می شود که این سر و صدا ها بلند تر می شود."

زیر دریایی ها به یورانیم غنی شدۀ فراتر از مرز 20 درصد نیاز دارد. این مسایل می تواند تقاضای ایران را در نزدیک شدن سطح غنی سازی یورانیم به 95 درصد برساند.

آیا ایران توانمندی ساختن زیر دریایی را دارد؟

داکتر برقه یی می گوید اگر تلاش برای ساختن زیر دریایی ادامه یابد بدون شک که ایران به این هدف خود خواهد رسید.

پیشنهاد ساختن زیردریایی بخشی از تاکیدات قوی ایران در سال های اخیر برای تقویت نیرو های بحری آن کشور می باشد. ایران به دنبال جبران گسترش حضور نیروی بحری ایالات متحده در خلیج فارس بوده و با ارسال کشتی های جنگی در بحیرۀ مدیترانه و بحر هند، می خواهد حضور نظامی خود را گسترده تر سازد.

وزارت دفاع ایالات متحده نیز در عین زمان، نیرو های بحری خود را در منطقه تقویت می بخشد. کشتی طیاره بردار امریکایی در حال حاضر جهت نشاندادن حضور خود در منطقه به آب های خلیج می روند.

حسین سلامی، معاون قوماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران می گوید که کشتی های طیاره بردار امریکایی برای ایران آهن پاره هایی بیش نیست. او می گوید که ایران از این کشتی ها هیچ گونه هراسی ندارد.

کارشناسان می گویند که غرب تلاش کرده است تا مسایل منطقه را از اجندای مذاکرات هسته یی جدا نگهدارد. اما در صورت پیشرفت مذاکرات، فشار های خاصی برای شکل دادن ستراتیژی ایران وجود دارد.

XS
SM
MD
LG