لینک های دسترسی

۴ تحت البحری جدید ساخت ایران به قوای بحری آن اضافه شد


قوای بحری ایران، چهار تحت البحری جدید ساخت ایران را که جزئی از مساعی آن کشور برای تقویت قابلیت های دفاعی ایران می باشد، به نمایش گذاشت.

مطبوعات ایرانی میگوید تحت البحری های نوع حرکت خفیه غدیر میتواند در آبهای عمیق خلیج فارس عملیات نموده و کشف آنها توسط رادار مشکل میباشد.

احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران و حبیب الله سیاری، رییس قوای بحری ایران در مراسم انتقال و تحویلی این تحت البحری ها به قوای بحری حضور داشتند.

قوای بحری ایران حال ۱۱ تحت البحری نوع غدیر را دارا می باشد که وزن هر یک آن ۱۲۰ تن است.

XS
SM
MD
LG